Başkanın Mesajı
Map

Değerli Sanayicilerimiz,

Resmi kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık süreçte, İvedik OSB, büyümeye ve üretkenlik hedeflerine ulaşmak için, ülkemizin 2023 yılı hedefine bağlı kalarak, bölgesel güçlü ekonomisi ile sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Yönetim olarak, bölgesel ekonomik performansın rekabetçi üstünlüğünü belirleyen ana etkenlerden en önemlisinin teknolojik gelişme olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda, bölgemizde yeni teknolojilerin ekonomik gelişmeye yön veren gücünü sanayicimize yansıtmak için, teknolojiye bağlı olarak yapılacak yenilikler ile bölgesel ekonomik performansı geliştiren bölge stratejileri uygulamaktayız. Bununla beraber, ekonomik performansın başlıca kaynaklarından sayılan yeni teknolojilerden bölge firmalarımızın her zaman gerektiği gibi yararlanmaları için, kesintisiz altyapı destek hizmetleri, iş geliştirme ve teknoloji yönetimi destek hizmetleri, eğitim organizasyon, proje ve fikir geliştirme hizmetleri gibi çalışmaları düzenleyerek, firmalarımızın yeteneklerini geliştirecek biçimde, ilgili teknolojilerin öğrenilmesi ve kazanılması, ve sonrasında ise kazanımın ticari başarıya dönüştürülmesi için (ihracata yönelik olarak) bölgesel stratejiler geliştirmekteyiz.

İvedik OSB Yönetimi olarak bilinçli ve eğitimli bir sanayinin üretim için çok önemli olduğunun kanaatindeyiz. Öte yandan, globalleşen ekonomide üretimde farklılık ve rekabetçiliği yaratacak tek faktörün sürekli gelişim ve inovasyon yapmak olduğunun bilincindeyiz.  İvedik OSB firmalarına yenilikçi fikir ve proje geliştirme süreçleri ile ilgili destek vermek, sürdürülebilir yenilikçilik hedefi ile bölgesel cazibe yaratarak sektörel yatırım olanaklarını çeşitlendirmek, İvedik OSB’ye yatırımcı çekmek ve bölge firmalarımızın etkin iş yönetimi becerilerini kazanmalarını sağlamak üzere bölge firmalarımıza iş geliştirme, proje geliştirme, ihracat ve pazarlama konularında direkt ve yerinde hizmet veren İvedik OSB Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi’ne bağlı olarak, İvedik – Teknoloji Transfer Ofisi (İvedik OSB – TTO) faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda, iş kazalarından meslek hastalıklarına kadar birçok konuda bölgemizde faaliyet gösteren firmaların, çalışan ve yetkilileri için eğitimler düzenlemekteyiz ve böylelikle bilinçli bir üretim için firmalarımıza katkı sağlamaktayız.

Başkanlığımıza bağlı tüm birimler ise, yukarıda bahsettiğimiz yapıların desteklenmesi ve kurulması için kurumsallaşmış yapıları ile faaliyetlerini devam ettirmekte olup, sanayicilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için aralıksız çalışmaktadır. Yine bölgemizde faaliyete geçen Hacettepe-İvedik OSB Teknokent ile bölgemizde kurulması planlanan Türkiye’nin ikinci büyük teknokenti olmaya aday İvedik Uygulamalı Teknopark’ı ile birlikte üniversite sanayi işbirliğinin üretimde yenilenmeye ve sanayicimizin rekabetçi üstünlüklerini geliştirmeye büyük katkı sağlayacağı da aşikârdır.

Son olarak bölgemizdeki tüm sanayicilerimize bugüne kadar ve gelecekte İvedik OSB’nin yapılanmasına ve gelişmesine verdikleri destek için İvedik OSB Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunarım.


Hasan GÜLTEKİN
İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Sanayicilerimiz,

Resmi kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık süreçte, İvedik OSB, büyümeye ve üretkenlik hedeflerine ulaşmak için, ülkemizin 2023 yılı hedefine bağlı kalarak, bölgesel güçlü ekonomisi ile sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Yönetim olarak, bölgesel ekonomik performansın... Devamı

Haber Bültenimize Abone Olun!

Abone Olun, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi gelişmelerinden ilk siz haberdar olun...