İmar Birimi
Map

Strateji Geliştirme Birimi

 

 

 

Strateji Geliştirme ve Ar-ge Yönetimi Direktörlüğü, İvedik OSB Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak, bölgemizde bulunan işletmelerimizin ekonomik performansını arttırmak, yeni teknolojileri öğrenmeleri için yeni fırsatlar yaratacak biçimde bölgemizin ölçek ekonomisi koşullarını geliştirmek, işletmelerimizin riskini, teknoloji yatırımını ve Ar-Ge maliyetlerini azaltarak her türlü teşviklerden (kamu ve özel) faydalanmasını sağlamak, iş geliştirmelerine olanak sağlayacak her türlü ortamı yaratmak ve desteklemek için gerekli her türlü desteği ve esnekliği işletmelerimize sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Küşat (Ruhsat) Birimi

Bölgemizde açılacak iş yerlerinin ruhsat ve iş yeri izinlerinin verilmesi konusunda faaliyet gösteren Küşat (Ruhsat) Birimimiz, gerekli belgeler tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde ruhsat ve iş yeri açma izni vermektedir.

 Küşat Başvurusunda İstenilen Evraklar

1-Beyanname Bölge Müdürlüğümüzden temin edilecek
2-Maliye Vergi Levhası ve Yoklama Fişi (Bağlı olduğu V.D)
3-Kira Kontratı veya tapu senedinin fotokopisi – (asılları ile ibraz edilecektir.)
4-Esnaf Sicil Tasdiknamesi ( Konya Sk. No:18/3 Ulus adresinden alınacak ) ve bağlı bulunduğu oda kaydı
  -Ustalık Belgesi ( Yapılan iş ile ilgili )Ustalık belgesi yoksa ustalık belgesi olan birisinden çalıştığına ve çalıştırdığına dair
   Noterden Karşılık Taahhütname verilecek.Ticaret odasına kayıtlı olanlardan ustalık belgesi    istenilme
  -Şahıslardan İmza Beyannamesi
  -1 adet vesikalık fotoğraf (Şahıslardan istenilir)
5-Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Süreti ,Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri
  -Yetkilinin Kimlik Fotokopisi (Şirket Müdürü)
6-İtfaiye Raporu
7-Motor Gücü Raporu –Firma Sahibi bu işte uzman bir kişi tarafından makineların güçlerini belirleyip evrak olarak beyan verecek
8-Çevre Temizlik-İlan Reklâm-Emlak Vergisi ile İlgili Borcu Yoktur yazısı (Yenimahalle Belediyesi- Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecek) 
  -BELEDİYE VERGİ LEVHASI VE ESNAF TEFTİŞ DEFTERİ
   (Yenimahalle Belediyesinden )
  -Yarım kapak dosya
9-Bağlı Bulunduğu Kooperatiften Sanayi sitesi Yönetiminden Ada parseli Gösteren , m2 Kapalı Kullanım Alanı Belirtilen Yazı ve iskan Raporu
   Not : m2 x 1 YTL ( Toplam Kapalı Kullanım Alanı m2 ‘ si ) + 224.2 YTL ( Her işyeri için sabit )
  -Emisyon İzni (Çevre İl Müdürlüğünden Alınacak )
  -Deşarj İzni ( Askiden Alınacak )
  -Çed Raporu (Çevre İl Müdürlüğünden Alınacak)
  -Sorumlu Müdür Sözleşmesi ( Noterden Yapılacak )
  -Zorunlu Mali Sigorta
  -İşletme Belgesi ( Çalışma Bakanlığından )
  -Kapasite Raporu ( Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak )

Daha Detaylı bilgi almak için:

Hakan DİKİLİTAŞ
Küşat (Ruhsat)

Musa KARGAL
Küşat (Ruhsat)

CEMAL KAYA
Küşat (Ruhsat)

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: +90 312 395 62 62 (pbx) 116-117-136

İmar Birimi

12 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri yasasında belirtildiği gibi; İvedik OSB'deki arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinler İvedik Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

İmar Müdürlüğümüz, bölgemizde faaliyette bulunana ve faaliyete geçecek tüm işletmelerimize bu amaçlar doğrultusunda hızlı, verimli ve nitelikli bir biçimde çalışmalarını sürdürmektedir.

İvedik OSB İmar Birimi Faaliyetleri ve Görevleri:

 • Bölgemizdeki sanayicilerimiz tarafından İvedik OSB İmar Müdürlüğümüze yapılan her türlü başvurunun incelenmesini sağlamak, imar işlerini yürütmek ve yasal takibini yapmak,
 • İvedik OSB sınırları içinde mevcut imar planları dahilinde uygulama planlarını hazırlamak, dağıtım cetvellerini düzenlemek ve arazi üzerinde düzenlemeler yapmak,
 • Koruma, geliştirme, dönüşüm, yenileme ve benzeri plan değişiklikleri neticesinde uygulama planlarını yapmak, bunların kontrolünü ve denetimini yapmak,
 • İvedik OSB'deki arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinleri tahisis etmek,
 • İlgili imar kanununu maddelerince resmi ve tüzel kişiler tarafından talep edilen imar uygulamalarını ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 • İvedik OSB’ye ait taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak, değerlerine ilişkin tespitlerde bulunmak,
 • İvedik OSB’ye ait taşınmazların satış, trampa, kira, mülkiyetten gayri, ayni hak tesisi (mürür, intifa,irtifa vb.) , ecri misil v.b. mülkiyete ilişkin işlemleri yürütmek,
 • İmar uygulamalarının sağlıklı yapılabilmesi için bölgemizde arazi detay alımları yapmak ve yapılan uygulamalar neticesinde oluşan imar yolları, sosyal hizmet ve resmi kurum alanlarının aplikasyonlarını yapmak.

 

Daha Detaylı bilgi almak için:

Alper ŞAHİN
İmar Müdürü
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: +90 312 395 62 62 (pbx) 120

İtfaiye Birimi

Sanayide öncü kentlerden biri olan Ankara'da, İvedik OSB, yaklaşık 7000 işletmenin yüzlerce yanıcı, patlayıcı maddelerin yangın riski oluşturduğu önemli bir sanayi bölgesidir. Bölgemizde yangına ve patlamaya karşı gerekli eksiklerin tamamlanması ve hızlı yayılan yangın parlama ve patlamalarda mal ve can kaybının asgari düzeye çekilmesinin en etkin önlemi yangınlara en kısa sürede müdahale etmek yangın öncesinde gerekli önlemleri aldırmak, İvedik OSB İtfaiye Biriminin görevleri arasındadır.

Bu düşünce ile 2011 yılında kurulan itfaiye birimimiz başlangıçta ilk müdahaleyi yapacak üzerinde söndürme maddesi olarak 5 ton su, 400kg köpük ve 250kg kuru kimyevi toz bulunan 1 adet itfaiye arasözü ile 1 adet 33 m yükseklikte üzerinde 3 ton su 200kg köpük bulunan bir otomatik merdiven aracı ile 18 personelden oluşan ve günün teknolojik şartlarıyla donatılan bir itfaiye ekibi ile 7 gün 24 saat bölgemiz işletmelerine yangın ve patlama koruma hizmeti vermektedir.

İvedik OSB İtfaiye Birimi Faaliyetleri ve Görevleri:

 • İvedik OSB’de yaşanacak olası yangınlara müdahale etmek ve önlemek,
 • İvedik OSB’de yaşanacak olası su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek,
 • İvedik OSB’de faaliyet gösteren işletmelerimizin yangından korunması için denetleme ve inceleme yapmak, gerekli önlemleri almak,
 • Bölgemizde faaliyet gösteren işletmeleri ve diğer kurum ve kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak, bilgilendirmek ve eğitmek,
 • Yılda en az bir kere olmak kaydıyla örnek tatbikatlar yapmak,
 • İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alacağı emirle İvedik OSB sınırları dışındaki yangınlara müdahale etmek.

 

Daha Detaylı bilgi almak için:

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: +90 312 395 62 62

Güvenlik Birimi

Sanayi bölgelerinde artan hırsızlık istatistiklerinin de gösterdiği üzere günümüzde güvenlik önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu süreçte İvedik OSB Yönetimi tarafından güvenlik hizmetlerinin desteklenmesi ve bu çerçevede bütünleşmiş bir sistemin oluşturulması ihtiyacı özellikle doğmuştur. Bu bağlamda, bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak İvediK OSB Güvenlik birimi yapılandırılmıştır. İvedik OSB Güvenlik birimimiz, güvenlik konusunda deneyimli ekibi ile İvedik OSB genelinde, farklı sektörlerde, farklı büyüklükte ve tüm tehlike sınıflarındaki işletmelere güvenlik hizmeti sunmaktadır.

Alarm haber alma birimi ile koordineli çalışan güvenlik birimimiz, her gün 18:00 - 09:00 saatleri arasında değişken rotalarla devriye gezen güvenlik ekiplerimiz, caydırıcı çalışmalar yürütmektedir. Bu hizmetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik personel sayısı artırılarak, araç filosu yenilenmiştir.

İvedik OSB Güvenlik Birimi Faaliyetleri ve Görevleri:

 • İvedik OSB genelinde bina, tesis ve çalışanları, sabotaj, hırsızlık, yangın, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit ve türlü tehlikelere karşı belirlenen süre aralığında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak,
 • Görev alanı içinde işlenmiş ve işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak,
 • (varsa) Delilleri muhafaza etmek,
 • Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak,
 • Bölgede koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak,
 • İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gelen ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıtlarını tutmak,
 • Belirlenen sürelerde gerçekleştirilen devriye nöbetinde gözetim yapmak,
 • (gerekirse) Kamera görüntülerini izlemek,
 • (gerekirse) Refakat hizmetlerini sağlamak,
 • (gerekirse) Arama yapmak,

 

Daha Detaylı bilgi almak için: 

Hasan TORUN
Güvenlik Müdürü
e-posta:
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: +90 312 395 62 62 (pbx) 113-155

Haber Bültenimize Abone Olun!

Abone Olun, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi gelişmelerinden ilk siz haberdar olun...